Hitstat

25 May 2018

Matius - Minggu 34 Jumat


Pembacaan Alkitab: Mat. 25:31-46
Doa baca: “Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.” (Mat. 25:34)


Tuhan adalah Gembala bukan hanya bagi kaum beriman (Yoh. 10:11) dan orang Yahudi (Mzm. 80:2), tetapi juga bagi semua orang bukan Yahudi (Mzm. 100:1-3). Domba akan dikumpulkan di sebelah kanan-Nya, tempat kehormatan (1 Raj. 2:19).

Ayat 34 mengatakan, “Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah (warisilah) Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.” Setelah penghakiman pada takhta kemuliaan Kristus, domba-domba yaitu mereka yang memperlakukan umat Allah dengan baik akan dipindahkan ke Kerajaan Seribu Tahun, menjadi rakyat yang hidup di bawah pemerintahan rajani Kristus dan kaum beriman pemenang (Why. 2:26-27), dan di bawah pelayanan imamat orang Yahudi yang beroleh selamat (Za. 8:20-23). Dengan demikian “domba” akan mewarisi kerajaan (yang akan datang). Kerajaan yang akan diwarisi domba-domba adalah bagian bagian bumi, tempat yang mendapatkan berkat penciptaan Allah, seperti yang disebutkan dalam Kejadian 1:28-30, sedangkan berkat kerajaan yang surgawi dan rohani, ditetapkan untuk kaum beriman sebelum dunia dijadikan (Ef. 1:3-4).

Seluruh bumi berada di bawah pemerintahan Allah untuk merampungkan ekonomi-Nya. Ekonomi Allah bertujuan untuk memulihkan bumi dan mendirikan kerajaan-Nya secara penuh di bumi. Allah lebih tertarik terhadap bumi daripada surga.

Dalam Kerajaan Allah sebagai lingkungan pemerintahan Allah, perlu ada tiga golongan orang: imam, raja, dan umat atau penduduk. Perkataan Tuhan yang terakhir ini di atas Bukit Zaitun berkaitan dengan ekonomi Allah memberi tahu kita hasil aktivitas Allah di bumi untuk mendirikan kerajaan-Nya. Hasilnya ialah Allah akan memperoleh tiga golongan orang: imam, raja, dan umat, yang dengan mereka Ia akan memperoleh kerajaan yang sempurna.


Sumber: Pelajaran-Hayat Matius, Buku 4, Berita 67

No comments: