Hitstat

23 May 2018

Matius - Minggu 34 Rabu


Pembacaan Alkitab: Mat. 8:12
Doa baca: “Sedangkan anak-anak Kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.” (Mat. 8:12)


Jika Anda menggunakan talenta Anda dengan cara mengasihi dan memperhatikan orang lain, Anda tidak akan hanya melipatgandakan talenta, tetapi diri Anda juga akan berada di surga tingkat ketiga dan akan cepat bertumbuh serta cepat ditransformasi. Anda akan diperbarui di dalam roh dan pikiran, dan di antara kita akan terdapat kesaksian Tubuh yang amat indah kepada seluruh alam semesta. Alam semesta akan nampak bahwa kita bukan perkumpulan agamis, melainkan satu Tubuh yang hidup. Untuk ini kita semua perlu menggunakan talenta kita yang adalah harta Tuhan. Hasilnya akan dilipatgandakan. Semakin kita memperhatikan kaum beriman dan gereja, semakin kita menjadi kaya.

Matius 8:12 mengatakan, “Sedangkan anakanak Kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.” Karena anakanak kerajaan pasti adalah orang-orang yang telah diselamatkan, maka mereka tidak akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ini bukan mengacu kepada kebinasaan kekal, melainkan hukuman khusus. Di samping keselamatan, masih ada perkara pahala dan hukuman yang akan diterima selama zaman kerajaan yang akan datang. Jika kita setia terhadap Tuhan, kita akan diberi pahala pada zaman yang akan datang. Tetapi jika kita tidak setia kepada-Nya, kita akan menerima hukuman.

Untuk hayat, kita perlu kepenuhan Roh Kudus dan untuk pelayanan, kita perlu karunia Roh Kudus. Dalam hayat kita perlu berjaga-jaga dan dalam pelayanan kita perlu setia. Kesiapsediaan kita dalam hayat berhubungan dengan keterangkatan lebih dulu dan kesetiaan kita dalam pelayanan berhubungan dengan pahala. Jika kita berjaga-jaga dan setia, kita akan terangkat lebih dulu dan kita akan diberi pahala ketika Tuhan kembali. Terangkat lebih dulu ialah berbagian dalam kebahagiaan pesta perkawinan dan diberi pahala ialah berbagian dalam kekuasaan pada zaman yang akan datang.


Sumber: Pelajaran-Hayat Matius, Buku 4, Berita 66

No comments: