Hitstat

30 July 2018

Markus - Minggu 8 Senin


Pembacaan Alkitab: Mrk. 4:1-34
Doa baca: "Dengarlah! Adalah seorang penabur keluar untuk menabur.” (Mrk. 4:3)


Injil adalah Manusia-Allah yang ajaib yang datang untuk menaburkan diri-Nya sendiri sebagai benih hayat. Benih hayat ini terkandung dalam firman Tuhan. Mengenai ini, Markus 4:2-3 mengatakan, “Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran-Nya itu Ia berkata kepada mereka, 'Dengarlah! Adalah seorang penabur keluar untuk menabur.'” Benih yang ditaburkan di sini adalah firman yang keluar dari mulut Hamba-Penyelamat. Sesungguhnya, benih hayat ini adalah diri Tuhan sendiri.

Dalam Markus 4 kita memiliki benih Injil, atau Injil sebagai benih. Menurut 4:3, sewaktu Tuhan mengajar, berarti Ia sedang menabur. Penaburan ini adalah pengabaran Injil Allah oleh HambaPenyelamat yang mendatangkan Kerajaan Allah (1:14-15).

Tuhan Yesus menaburkan benih ke dalam hati manusia. Dalam Markus 4 dan Matius 13 hati manusia diumpamakan sebagai tanah. Hati kita adalah ladang, tanah, yang ke dalamnya Tuhan Yesus telah menaburkan diri-Nya sebagai benih hayat, yaitu benih Injil. Dalam perumpamaan penabur, Tuhan Yesus adalah Penabur juga benih yang ditaburkan. Sebagai Penabur, Tuhan menaburkan diri-Nya sendiri sebagai benih hayat melalui firman-Nya.

Kerajaan Allah sesungguhnya adalah ManusiaAllah, Yesus Kristus, yang ditaburkan sebagai benih ke dalam kaum beriman-Nya. Setelah benih ini ditaburkan ke dalam mereka, benih ini akan tumbuh di dalam mereka dan akhirnya berkembang menjadi suatu kerajaan. Yesus Kristus adalah benih Kerajaan Allah, dan benih ini telah ditaburkan ke dalam mereka yang percaya kepada Dia. Sekarang benih ini bertumbuh dan berkembang di dalam kaum beriman. Akhirnya, pertumbuhan dan perkembangan ini akan membuahkan suatu hasil, dan hasil ini akan menjadi kerajaan. Kemudian hasil ini, kerajaan, akan membawa semua orang beriman Tuhan mencapai sasaran. Sasaran ini juga adalah kerajaan.


Sumber: Pelajaran-Hayat Markus, Buku 1, Berita 14

No comments: