Hitstat

10 October 2018

Markus - Minggu 18 Rabu


Pembacaan Alkitab: Mrk. 11:1-26
Doa baca: “Terpujilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat yang mahatinggi!” (Mrk. 11:10)


Masuk ke Yerusalem dan Menerima Pengakuan


Aspek pertama dari persiapan Hamba-Penyelamat bagi pelayanan penebusan-Nya adalah masuk ke Yerusalem dan menginap di Betania (Mrk. 11:1-2). Dalam Markus 11:7-8, murid-murid menghormati Hamba-Penyelamat dengan menaruh pakaian mereka pada keledai untuk Dia tunggangi, dan orang banyak menghormati Dia dengan menghamparkan pakaian mereka di jalan untuk Dia lewati. Hamba-Penyelamat masuk ke dalam kota secara mulia dan menerima sambutan yang hangat. Hal ini terjadi menurut hikmat Tuhan. Sebagai persiapan bagi pelayanan penebusan-Nya, terlebih dahulu ada penyambutan yang demikian. Orang-orang menjunjung Dia dan mengakui Dia sebagai Mesias.

Markus 11:9-10 mengatakan, “Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru,'Hosana! Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Kerajaan yang datang, Kerajaan bapak kita Daud, hosana di tempat yang mahatinggi!” Perkataan ini dikutip dari Mazmur 118:26, nubuat mengenai kedatangan Mesias. Deklarasi yang sedemikian akan diulangi pada kedatangan Tuhan kali kedua. Pada waktu itu, Mazmur 118 akan digenapi sepenuhnya. Ketika Dia datang untuk kali kedua, Dia akan mengendarai awan-awan, bukan seekor keledai, dan Dia akan datang dari surga, bukan dari Yerikho. Apa yang kita miliki dalam Markus 11:9-10 adalah pencicipan dari sambutan yang akan Tuhan terima pada hari itu. Tetapi prinsipnya sama, yaitu umat pilihan Allah mengenali dan mengakui Mesias mereka. Tuhan tahu di Yerusalem Dia akan menghadapi banyak penentang. Tetapi sebelum menghadapi mereka, pertama-tama Dia menerima penegasan orang-orang. Inilah langkah pertama dalam persiapan-Nya bagi pelayanan penebusanNya.


Sumber: Pelajaran-Hayat Markus, Buku 2, Berita 34

No comments: