Hitstat

18 September 2009

Yohanes Volume 6 - Minggu 3 Sabtu

Dipelihara dalam Nama Bapa
Yohanes 17:11
Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.

Ayat Bacaan: Yoh. 17:11

Dipelihara dalam nama Bapa ialah dipelihara oleh hayat-Nya, sebab hanya mereka yang dilahirkan Bapa dan mempunyai hayat Bapa dapat berpartisipasi dalam nama Bapa. Putra telah memberi hayat Bapa kepada mereka yang Bapa berikan kepada-Nya. Mereka beroleh bagian nama Bapa melalui dipelihara dalamnya dan mereka adalah satu di dalamnya. Kaum imani adalah esa dalam nama Bapa oleh hayat kekal. Bersatu dalam nama Bapa bukan dipelihara dalam keesaan yang hanya sebutan.
Misalnya ada lima saudara sekandung. Mereka semua dilahirkan oleh seorang ayah dan memiliki hayat yang sama. Hayat yang mereka terima dari ayah mereka ialah realitas ayah mereka. Ayah mereka adalah riil bagi mereka, sebab mereka mempunyai hayatnya. Boleh jadi saudara ini tidak senang satu dengan yang lain, apa yang wajib mereka perbuat? Haruskah mereka berpisah berjauhan? Tidak, walaupun mereka mungkin tidak senang satu sama, namun di batin mereka terdapat sesuatu yang mengikat mereka bersama dan membuat mereka berkata, “Saudara, kita memiliki satu ayah dan harusnya tidak berpisah. Kita wajib bersatu, kita wajib esa.” Dengan demikian mereka dipelihara dalam keesaan di dalam nama ayah mereka.
Orang Kristen hari ini diceraikan oleh opini besar mereka. Ketika opini mereka terlalu berkembang, ukuran tinggi mereka dalam hayat sama seperti orang kerdil. Semakin Anda berkembang dalam pikiran Anda, maka hayat Anda akan semakin kerdil. Pikiran yang terlalu berkembang ini menyebabkan perpecahan. Kalau kita membiarkan hayat batiniah berkembang, kita semua akan dipersatukan dalam hayat Bapa. Kalau kita tinggal dalam hayat Bapa, kita semua akan esa.
Oh, betapa kita perlu dipelihara dalam hayat Bapa! Janganlah mempedulikan kesukaan atau kebencian Anda. Perasaan Anda dapat menyebabkan Anda tidak senang dengan saya, tetapi kita harus melupakan semua perkara itu dan memperhatikan hayat yang di dalam. Di dalam batin Anda, Anda memiliki hayat Bapa, dan saya pun juga. Kita semua mempunyai hayat Bapa dan oleh hayat kekal Bapa kita, kita adalah satu.

No comments: