Hitstat

29 June 2018

Markus - Minggu 3 Jumat


Pembacaan Alkitab: Kej. 3:15; Mrk. 1:14-45
Doa baca: “Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.” (Kej. 3:15)


Hal pertama dalam pelayanan Injil Hamba Penyelamat adalah memberitakan Injil. pemberitaan Tuhan selalu menyiratkan pengajaran, dan pengajaran-Nya menyiratkan pemberitaan. Bila kita tidak tahu bagaimana mengajarkan, kita tidak akan mampu memberitakan dengan efektif. Pemberitaan Injil tergantung pada pengajaran. Semua orang kudus yang setia kepada Tuhan dalam pemulihan-Nya janganlah hanya belajar memberitakan Injil, tetapi juga belajar bagaimana mengajarkan Injil.

Jika jumlah orang beriman yang sekarang di dalam pemulihan Tuhan dilatih dengan tepat, semua orang beriman akan mampu menyajikan kebenaran dalam hidup mereka sehari-hari di sekolah, tempat kerja, dan di antara tetangga. Di mana pun kaum beriman berada, mereka akan memberitakan dengan pengajaran dan mengajarkan dengan pemberitaan. Jika kita memberitakan secara demikian, pemberitaan kita akan efektif.

Pemberitaan Injil kita yang lampau kurang efektif atau berbuah. Penyebab kurangnya keefektifan ini adalah pemberitaan beberapa orang beriman kurang berbobot. Ketika kita berbicara kepada orang lain, kita harus mempunyai suatu kekayaan yang disajikan kepada mereka. Kita perlu diisi dengan kekayaan ilahi sehingga kapan kala kita berbicara kepada orang lain, kita bisa menyuplaikan kekayaan ini kepada orang lain. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang yang mengatakan bahwa gereja lokal itu bidah. Kita tidak perlu mendebat dan menyangkal bahwa kita itu bidah, kita sebaiknya mengambil kesempatan itu untuk memberinya “berlian” kebenaran. Kita hendaknya memberi orang lain berlian kebenaran satu demi satu, bukannya berbantah dengan mereka. Karena itu, kita perlu mempunyai kemampuan yang tepat untuk mengajarkan kebenaran.


Sumber: Pelajaran-Hayat Markus, Buku 1, Berita 5

No comments: